"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.
2019-12-11

Członkostwo

Składkę członkowską w ustalonej wysokości, należy uiścić na wskazany poniżej numer rachunku bankowego LGD "Podgrodzie Toruńskie".

Nicolaus Bank w Toruniu o/Zławieś Wielka

numer rachunku 79 9511 0000 2005 0026 8149 0001

 

Składka członkowska dla członków na rok 2024 dla członków stowarzyszenia innych niż jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 35,00 zł  płatna do 31 grudnia 2024r.

Obszary działania