"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.
2020-07-01

Informacja o posiedzeniu Rady Decyzyjnej LGD

Serdecznie zapraszamy Członków Rady Decyzyjnej LGD na posiedzenie dotyczące Naboru nr 1/2020 - Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej”, które odbędzie się dnia 08.07.2020 r. o godz. 11.00.

Miejsce posiedzenia: Zajazd "Rytkówka" w Obrowie

Obszary działania