"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.
2020-07-01

Doradztwo - nabór 2/2020 - Rozwój działalności gospodarczej

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do skorzystania z bezpłatnego doradztwa w zakresie wypełniania i kompletowania dokumentacji konkursowej.

W związku z trwającym do 7 lipca 2020r. naborem nr 2/2020  w ramach przedsięwzięcia : "Rozwój działalności gospodarczej", przypominamy, iż zgodnie z Regulaminem doradztwa - biuro nie prowadzi doradztwa ostatniego dnia naboru, tj,. dnia 07.07.2020r.

Prosimy o kontakt telefoniczny celem umówienia wizyty w biurze LGD w sprawie doradztwa.

Przypominamy, iż na spotkanie w ramach doradztwa należy zabrać dokumenty aplikacyjne, tj. wniosek o przyznanie pomocy/biznesplan/inne niezbędne załączniki.

Obszary działania