"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.
2020-07-14

Ogłoszenie o wynikach wyboru projektów - Nabór 1/2020 Rewitalizacja

Informujemy, że dokumentacja konkursowa wraz z wnioskami naboru nr 1/2020 na "Rewitalizacja" przekazana zostanie w dniu 15.07.2020r. do dalszej oceny do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. 

Poniżej zamieszczamy uchwały ws. oceny i wyboru projektów do finansowania oraz protokół z posiedzenia Rady LGD dotyczącego oceny i wyboru operacji z dnia 08.07.2020 r.

Do pobrania:

 

 

Obszary działania