"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.
2020-08-05

Warsztaty aktywizacyjne dla osób powyżej 50 r.ż. i dla kobiet

W dniach 18 i 25 lipca 2020 r. odbyły się warsztaty z ogrodnictwa dla osób z grupy defaworyzowanej. Podczas warsztatów ogrodniczych Panie oraz seniorzy poznawali tajniki uprawy roślin. Za realizację warsztatów odpowiedzialne było Centrum Szkoleń i Rozwoju "Akademia", które przeprowadziło rekrutację oraz same warsztaty. Bardzo dziękujemy za profesjonalne podejście do realizacji warsztatów, a samym uczestnikom za wspaniałą atmosferę i liczne przybycie:) Jednocześnie informujemy, że w związku z panującą epidemią koronawirusa o terminy kolejnych warsztatów dla osób z grupy defaworyzowanej można dowiadywać się pod numerem telefonu: 605 786 466.

Obszary działania