"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.
2020-10-14

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

Mając na uwadze ciągle rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem, uprzejmie prosimy o korzystanie z wyłącznie bezpiecznych kanałów komunikacji (korespondencja elektroniczna, rozmowy telefoniczne), z pracownikami biura LGD "Podgrodzie Toruńskie".

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00, jednak w sprawach pilnych, prosimy o wcześniejsze umawianie się na spotkanie.

 

 Adres e-mail: biuro@podgrodzietorunskie.pl
 

 Numery telefonów, pod którymi można kontaktować się z pracownikami Biura LGD:

 p.o. Kierownika: JOANNA JATCZAK - tel. 884 889 610


 Specjalista ds. wdrażania LSR: MONIKA KALICKA - tel. 884 889 601


 Specjalista ds. animacji lokalnej: AGNIESZKA SZOSTEK-MAKOWSKA - tel. 605 786 466

Obszary działania