"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.
2020-11-04

WARSZTATY WOKALNE

WARSZTATY WOKALNE

25 października odbyły się warsztaty wokalno-rozwojowe dla osób do 25 roku życia z gminy: Wielka Nieszawka, Lubicz i Obrowa, organizowane przez SARA PACH & SZULC – Studnio Artystyczne z inicjatywy LGD " Podgrodzie Toruńskie" Dużo się działo! Było wspaniale i artystycznie – dziękujemy wszystkim uczestnikom za pokazanie swoich talentów wokalnych, a prowadzącym zajęcia za profesjonalizm!

Obszary działania