"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.
2020-12-23

Komunikat - kontakt z biurem LGD

Szanowni Państwo, 
w trosce o zdrowie Państwa i pracowników biura LGD „Podgrodzie Toruńskie” oraz zgodnie z zaleceniami o ograniczeniu kontaktów bezpośrednich, jesteśmy zmuszeni ograniczyć możliwość wizyt w biurze Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie”.

Zwracamy się z prośbą o załatwianie spraw z pracownikami biura wyłącznie telefonicznie lub mailowo.

Zachęcamy do korzystania z komunikacji e-mailowej:

e-mail: biuro@podgrodzietorunskie.pl

lub telefonicznej

telefon: 884-889-610, 884-889-601, 605-786-466

W sprawach szczególnych, wymagających koniecznego kontaktu z pracownikiem biura Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” prosimy o odpowiednio wcześniejsze umówienie telefoniczne wizyty.

Obszary działania