"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.
2021-02-10

Doradztwo w ramach naboru nr 4/2020

Przypominamy o możliwości skorzystania z bezpłatnego doradztwa w ramach ogłoszonego naboru nr 4/2020 Budowa lub przebudowa infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej.

Informujemy, iż zgodnie z Regulaminem udzielania, sposobu pomiaru oraz metod oceny jakości i efektywności doradztwa w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie”:

 

1. zaleca się telefoniczne bądź e-mailowe umawianie wizyt z pracownikiem Stowarzyszenia z odpowiednim wyprzedzeniem,

 

2. z doradztwa należy korzystać osobiście. W każdym innym przypadku należy upoważnić do korzystania w swoim imieniu z usługi doradczej świadczonej przez doradcę,

 

3. biuro LGD nie prowadzi doradztwa ostatniego dnia naboru tj. 15 LUTEGO 2021r.

 

Doradztwo w obecnej sytuacji epidemiologicznej świadczone jest bezpośrednio - jedynie po wcześniejszym telefonicznym lub elektronicznym umówieniu wizyty osobistej w biurze i przy zachowaniu reżimu sanitarnego tj. zakrycie ust i nosa oraz obowiązkowa dezynfekcja rąk przy wejściu oraz w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).

Obszary działania