"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.
2021-11-19

Zabawa andrzejkowa dla dzieci w Świetlicy Wiejskiej w Krobi

20 listopada 2021r. w Świetlicy Wiejskiej w Krobi, przy ul. Olimpijska 14, odbędzie się zabawa andrzejkowa dla dzieci, której współorganizatorem jest LGD ,,Podgrodzie Toruńskie". W programie m.in. animacje, wróżby, zabawy taneczne, animacje, konkursy z nagrodami, basen z kulkami.

Zapraszamy do wspólnej zabawy.

Szczegóły na plakacie.

Obszary działania