"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.
2022-03-02

Doradztwo w ramach trwających naborów

Przypominamy o możliwości skorzystania z bezpłatnego doradztwa w ramach ogłoszonych naborów:

 

Do dnia 04.03.2022 włącznie :

- nr 1/2022 - Promocja obszaru, w tym lokalnych zasobów, tradycji i zwyczajów, produktów lub usług lokalnych

- nr 2/2022 - Budowa lub przebudowa infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej

 

Do dnia 11.03.2022 włącznie :

- nr 3/2022 - Podejmowanie działalności gospodarczej

- nr 4/2022 - Rozwój działalności gospodarczej

 

Informujemy, iż zgodnie z Regulaminem udzielania, sposobu pomiaru oraz metod oceny jakości i efektywności doradztwa w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie”:

1. zaleca się telefoniczne bądź e-mailowe umawianie wizyt z pracownikiem Stowarzyszenia z odpowiednim wyprzedzeniem,

2. z doradztwa należy korzystać osobiście. W każdym innym przypadku należy upoważnić do korzystania w swoim imieniu z usługi doradczej świadczonej przez doradcę.

3. biuro LGD nie prowadzi doradztwa ostatniego dnia naboru.

 

Doradztwo w obecnej sytuacji epidemiologicznej świadczone jest bezpośrednio jedynie po wcześniejszym telefonicznym lub elektronicznym (biuro@podgrodzietorunskie.pl) po umówieniu wizyty osobistej w biurze i przy zachowaniu reżimu sanitarnego tj. zakrycie ust i nosa.

Obszary działania