"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.
2022-03-18

,,Razem z Ukrainą"

"Razem z Ukrainą" to cykl spotkań dla uchodźców z Ukrainy organizowany przez Fundację TRYBIK, Lokalną Grupę Działania "Podgrodzie Toruńskie", Gminę Obrowo i właścicieli Agroturystyki "Finezja" w Brzozówce.

Pierwsze spotkanie odbyło się we wtorek 15 marca br. i miało charakter integracyjno-organizacyjny.

Grupa okazała się chętna do pracy, więc wzięła udział w pierwszej lekcji języka polskiego, a dzieci dodatkowo w warsztatach, podczas których malowały na płótnie. W ten sposób powstały piękne torby na podręczne rzeczy. Kolejne zajęcia odbędą się już w czwartek. Będzie mnóstwo atrakcji, bo w planach mamy festyn charytatywny, ale o tym napiszemy w kolejnych relacjach. Zajęcia prowadzi p. Basia Mońko-Juraszek, nauczycielka języka polskiego, rosyjskiego, polskiego jako obcego. Oprócz tego stoi na czele Fundacji TRYBIK i przewodniczy komisji rewizyjnej w LGD "Podgrodzie Toruńskie". Jest lokalna rękodzielniczką, kultywującą polską kulturę i tradycje, namiastkę czego chce pokazać naszym gościom z Ukrainy

Obszary działania