"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.
2022-10-12

Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków nr 5/2022 Aktywność lokalnej młodzieży

Informujemy, iż w zakładce Nabory wniosków dostępne są wyniki naboru wniosków nr 5/2022 Aktywność lokalnej młodzieży:

http://podgrodzie-torunskie.pl/433/ogloszenie-o-wynikach-naboru-nr-52022-aktywnosc-lokalnej-mlodziezy

Obszary działania