"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.
2022-11-18

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dot. funduszy europejskich dla regionu w latach 2021-2027 w zakresie rozwoju lokalnego

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki

serdecznie zaprasza na

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dot. funduszy europejskich dla regionu w latach 2021-2027 w zakresie rozwoju lokalnego.

Spotkanie odbędzie się 01.12.2022r. o godzinie 16:3O w Świetlicy wiejskiej w Złotorii, ul. Toruńska 54.

Proszę o przekazanie potwierdzenia uczestnictwa w wydarzeniu do Biura LGD Podgrodzie Toruńskie: biuro@podgrodzietorunskie.pl, tel. 605 786 466 do dnia 25.11.2022r.

 

16:30 – otwarcie spotkania

16:40 – założenia RLKS w perspektywie lat 2021-2027 – p. Bartosz Szymański - Dyrektor Wydziału Koordynacji RLKS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

16:50 – Nowa perspektywa RLKSu w programie regionalnym – p. Rafał Pietrucień  - Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu.

17:10 – Działania przygotowawcze do zadań związanych z nowa perspektywą - Prezesi Lokalnej Grupy Działania

17.30 – Dyskusja

18:00 – Przerwa cateringowa

Obszary działania