"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.
2022-12-01

Warsztaty ,,Zrób swoją własną ozdobę świąteczną" - 17.12.2022 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie" zaprasza mieszkańców obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju do wzięcia udziału w  warsztatach aktywizujących, których tematem przewodnim będą Święta Bożego Narodzenia.

Warsztat kierowany jest do jednej z grup defaworyzowanych, wynikających z LSR tj.: Kobiet (w tym osoby z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi).
Celem warsztatów jest aktywizacja społeczności lokalnej.

Warsztaty odbędą się 17 grudnia 2022 r. (sobota)
od 16.00 w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawałach,
87-123 Zawały 
(dojazd we własnym zakresie).

Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne.

Swoje zgłoszenia proszę wysyłać na adres mailowy: biuro@podgrodzietorunskie.pl oraz pod numer telefonu 608 525 412

Przypominamy, że wszystkie warsztaty organizowane przez Lokalną Grupę Działania "Podgrodzie Toruńskie" skierowane są tylko i wyłącznie do mieszkańców z obszaru LSR (Gmina Obrowo, Gmina Lubicz, Gmina Wielka Nieszawka).

Obszary działania