"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.
2022-12-03

Zmiana terminu warsztatów w Zawałach !!!

Niestety z przyczyn niezależnych od nas, musimy zmienić termin realizacji Warsztatów pt. ,,Zrób swoją własną ozdobę świąteczną".

 

Warsztaty odbędą się 10 grudnia 2022 r. w godzinach o godzinie 16.00 w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawałach (dojazd we własnym zakresie).

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne.

Swoje zgłoszenia proszę wysyłać do dnia 9 grudnia 2022 r., na adres mailowy:

biuro@podgrodzietorunskie.pl lub dzwonić pod numer telefonu: 608 525 412

 

 

Obszary działania