"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.
2023-02-22

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,,Podgrodzie Toruńskie"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 9 marca 2023r.  o godz. 16.30 w Świetlicy wiejskiej w Złotorii, ul. Toruńska 54.

Prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 3 marca 2023 r. pod numerem tel. 884-889-610, 605 786 466 lub na adres e-mail: biuro@podgrodzietorunskie.pl

Poniżej przedstawiamy proponowany porządek obrad.

Proponowany porządek obrad:

 1. Powitanie Członków przez Prezesa Zarządu.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór sekretarza posiedzenia.
 4. Omówienie zmian w statucie.
 5. Sprawy organizacyjne.
 6. Podjęcie uchwał – głosowanie:
  • Uchwała nr 1/I/2023 – ws. uchwalenia zmian w Statucie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie”
  • Uchwała nr 2/I/2023 – ws. ustalenia składek członkowskich dla gmin
   na 2022 rok.
  • Uchwała nr 3/I/2023 – ws. ustalenia składek członkowskich dla gmin
   na 2023 rok.
 7. Wolne wnioski i zapytania.
 8. Zakończenie obrad.

Obszary działania