"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.
2023-03-06

Projekty uchwał wraz z załącznikami - Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD "Podgrodzie Toruńskie" dnia 09.03.2023 r.

Pod poniższym linkiem zamieszczono projekty uchwał wraz z załącznikami dotyczące Walnego Zebrania Członków, które odbędzie się dnia 9 marca 2023 roku o godzinie 16.30

 

http://www.podgrodzie-torunskie.pl/191/biezace-informacje

Obszary działania