"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.
2023-05-12

Ostatnie dni na wypełnienie ankiety konsultacyjnej nowej Lokalnej Strategii Rozwoju

Zachęcamy do wypełnienia ankiety konsultacyjnej, której wyniki posłużą do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania ,,Podgrodzie Toruńskie" na lata 2023-2029.

Ankiety zbieramy do 15 maja 2023 r.

Link do ankiety

Obszary działania