"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.
2023-05-24

Konsultacje społeczne Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania ,,Podgrodzie Toruńskie" 2023-2029

 

Lokalna Grupa Działania ,,Podgrodzie Toruńskie” zaprasza na konsultacje społeczne
Lokalnej Strategii Rozwoju
, które odbędą się w dniu 31 maja 2023 r. o godz. 16.00
w Świetlicy Wiejskiej w Sąsiecznie (ul. Długa 49, 87-125 Sąsieczno)

 


Zaproszenie kierujemy do Mieszkańców, Przedsiębiorców,  Rolników, Władz oraz Pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych oraz Przedstawicieli organizacji pozarządowych, Ochotniczej Straży Pożarnej, Kół Gospodyń Wiejskich, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej działających na terenie obszaru LSR (gminy Lubicz, Obrowo i Wielka Nieszawka).

 

Obszary działania