"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.
2023-06-19

Zapraszamy dzieci z obszaru LSR do udziału w półkoloniach w Gminie Wielka Nieszawka!

LGD ,,Podgrodzie Toruńskie” zaprasza do udziału w projekcie pn. „Animacja społeczności lokalnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,,Podgrodzie Toruńskie”, w ramach którego organizowane są letnie półkolonie dla dzieci.

Bogaty program półkolonii:

- wyjście do kina

- wyjście do Młyna Wiedzy

- wyjście na Jump Arenę

- kreatywne zajęcie

- wyjazd do stadniny koni

 

Półkolonie odbędą się w Centrum Sportu i Rekreacji ,,OLENDER":

- 7-9 lat - 17.07.2023 - 21.07.2023

- 10-13 lat - 10.07.2023 - 14.07.2023

 

Rekrutacja od 20.06.2023 r. do 27.06.2023r. - udział bezpłatny!

Miejsce składania dokumentów: Biuro LGD ,,Podgrodzie Toruńskie”, ul. Szymańskiego 12, 87-100 Toruń

Szczegółowe informacje oraz formularze rekrutacyjne dostępne na stronie internetowej www.podgrodzie-torunskie.pl, w zakładce: ,,Animacja społeczności lokalnej”

 

Zachęcamy do udziału w projekcie!

 
Projekt pn. „Animacja społeczności lokalnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,,Podgrodzie Toruńskie”, realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

 

Obszary działania