"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.
2023-10-30

Seminarium Lokalnych Grup Działania woj. kujawsko-pomorskiego 2023

,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej  ,,Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.”

Projekt realizuje Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Podgrodzie Toruńskie”. Zostań partnerem KSOW: www.ksow.pl

 

 

W dniach 24-25 października 2023r. mieliśmy zaszczyt być organizatorami i gospodarzami corocznego Seminarium Lokalnych Grup Działania Województwa
Kujawsko-Pomorskiego pn. „PODSUMOWANIE WDRAŻANIA MECHANIZMU RLKS W WOJEWÓDZTWIE  KUJAWSKO-POMORSKIM W PERSPEKTYWIE 2014-2020”,
które odbyło się w Centrum Sportu i Rekreacji OLENDER w Wielkiej Nieszawce.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Lokalnych Grup Działania z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego, członkowie Zarządu i Rady LGD „Podgrodzie Toruńskie”, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z Departamentu Rolnictwa i Geodezji, Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Departamentu Wdrażania Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza, Departamentu Zarządzania Funduszami Europejskimi dla Kujaw i Pomorza, Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Wydziału Koordynacji RLKS, a także prelegenci: dr Marzena Sobczak – Michałowska z Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy i dr Ryszard Kamiński -Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Wiceprezes Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich oraz Beneficjenci i Grantobiorcy Lokalnych Grup Działania.

 

Seminarium otworzył Prezes LGD „Podgrodzie Toruńskie” Pan Wojciech Knieć, który powitał zebranych. Całość spotkania poprowadzili przedstawiciele Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Sieci LGD – Dorota Stanek i Grzegorz Grześkiewicz.

 

Podczas I dnia seminarium omawiano m.in. stan realizacji poddziałania 19.2 i 19.3 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i stan realizacji osi 7 i 11 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata  2014-2020. Podsumowano wdrażanie mechanizmu RLKS w woj. kujawsko-pomorskim z perspektywy LGD, a suma działań przeprowadzonych przez Lokalne Grupy Działania zrobiła olbrzymie wrażenie.

Następnie dr Ryszard Kamiński przeprowadził dyskusję nt. LGD – czy trzeba wracać do źródeł?, a tuż po nim dr Marzena Sobczak-Michałowska poprowadziła wykład "Włączanie społeczne osób i grup w niekorzystnej sytuacji".

Blok III Doświadczenia perspektywy 2014-2020, a nowy okres programowana 2021-2027 -

Wsparcie dzieci i młodzieży oraz osób starszych - standardy funkcjonowania edukacyjnych klubów młodzieżowych oraz klubów seniora – dyskusję przeprowadziła Pani Milena Kołoszko Kierownik Biura ds. RLKS Departamentu Wdrażania Funduszy Europejskich dla Kujaw
i Pomorza, Wydział Wdrażania Projektów EFS+ oraz Grzegorz Grześkiewicz – członek Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Sieci LGD i Wiceprezes
Lokalnej Grupy Działania
"Dwie Rzeki".

 

Uczestnicy seminarium wysłuchali prezentacji dobrych praktyk, które przedstawili beneficjenci i Grantobiorcy:

  • Infrastruktura edukacyjno-kulturalna w gminie Lubicz: Rezydencja Artystyczna  - zaplecze galeryjne -Przedstawiciel Zarządu Fundacji „Świątynia Sztuki”, Beneficjent Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie”
  • ,,Więcej wiem, jestem bezpieczny, lepiej pomagam” - Przedstawiciel  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu, Beneficjent Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie”
  • „Biblioteka - miejsce aktywizacji społecznej i kulturalnej mieszkańców” - Przedstawiciel Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliana Prejsa w Chełmży - Beneficjent Stowarzyszenia ,,Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku”
  • "Zakątek animacji, czyli centrum aktywności społecznej"- Urszula Lewandowska - Beneficjent Stowarzyszenia ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej
  • „Czas dla siebie” - Przedstawiciel Fundacji Dotknij Natury - Beneficjent Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia”

Na koniec wystąpił Dyrektor Wydziału Koordynacji RLKS Pan Bartosz Szymański, który poprowadził dyskusję na temat założeń do standardu planu komunikacji

Drugiego dnia seminarium odbył się wyjazd studyjny ,,PRZYKŁAD NAJLEPSZĄ INSPIRACJĄ” po obszarze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,,Podgrodzie Toruńskie” oraz Stowarzyszenia ,,Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku".

Podczas wyjazdu uczestnicy odwiedzili:

- nową siedzibę biura Stowarzyszenia ,,Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku”, które mieści się w nowoczesnym budynku Galerii Spotkań przy ul. Sadowej 2 w Łysomicach (inwestycja zrealizowana przy wsparciu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020)

- Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży

oraz Olenderski Park Etnograficzny w Wielkiej Nieszawce, w którym grupa zwiedzała i odbyła warsztaty etnograficzne.

 

Podczas seminarium LGD „Podgrodzie Toruńskie” prowadziła dystrybucję publikacji "Kujawsko-Pomorskim Szlakiem Lokalnych Grup Działania".

 

Dziękujemy wszystkim obecnym za przybycie: pracownikom biur, członkom Zarządów i Rad LGD, pracownikom Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu oraz wszystkim sympatykom.

 

 Serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji wydarzenia całemu Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Sieci LGD, a w szczególności Dorocie Stanek.

Obszary działania