"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.
2024-04-17

Zapisz się do Bazy Lokalnych Liderów - bądź na bieżąco

Zapraszamy Lokalnych Liderów z obszaru Lokalnej Grupy Działania "Podgrodzie Toruńskie" gmin Lubicz, Obrowo, Wielka Nieszawka do wypełnienia Ankiety, która przyczyni się do stworzenia Bazy mailingowej, służącej do przekazywania na bieżąco informacji o konkursach, konsultacjach społecznych i wydarzeniach organizowanych przez LGD.

Baza tworzona jest zgodnie z Planem Komunikacji z lokalną społecznością w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Podgrodzie Toruńskie" 2023-2029.  

 

Wypełnij ankietę - link do ankiety: https://docs.google.com/forms/d/1LRQ2ItrDKfOYqIcSzwtzHM_2wy1mOLs0dEJZUEsnsmo/edit

Obszary działania