"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.
2019-12-23

KONCERT 21.12.2019 r.

Ależ było ŚWIĄTECZNIE:)


W dniu 21 grudnia 2019 r. w Centrum Sportu I Rekreacji "olender" odbył się koncert Sary Pach wraz z dziećmi ze Studia Artystycznego Sara Pach &Szulc organizowany przez LGD "Podgrodzie Toruńskie". Wśród świątecznej atmosfery braliśmy udział w warsztatach z lepienia pierogów, był kiermasz bożonarodzeniowy, który przerósł nasze najśmielsze oczekiwania, nie zabrakło też wizyty Świętego Mikołaja, który obdarował wszystkich słodkościami:) Dziękujemy Wszystkim za przybycie i dzielenie tego wyjątkowego czasu z nami. Dziękujemy również wszystkim zaangażowanym w organizację wydarzenia, wszystkim wystawcom kiermaszu oraz Partnerowi wydarzenia Gmina Wielka Nieszawka .

Obszary działania