"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.
2019-12-11

Kontakt

Dyrektor biura: ANNA BARTOS

tel. 884 889 610 

Specjalista ds. wdrażania LSR: MONIKA KALICKA

tel. 884 889 601

Specjalista ds. animacji lokalnej: JOANNA JATCZAK

tel. 605 786 466

 e-mail:  biuro@podgrodzietorunskie.pl

Adres: 

ul. Szymańskiego 1B, 87-100 Toruń

Biuro czynne:

pon. - pt. w godz.: 7.00 - 15.00


NIP:  879-248-49-27

REGON: 340 182 874

 

Obszary działania