"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.
2019-12-11

Władze stowarzyszenia

ZARZĄD

 PREZES ZARZĄDU
Wojciech Knieć 

WICEPREZES ZARZĄDU 

Kazimierz Kaczmarek

WICEPREZES ZARZĄDU 

Marek Olszewski

WICEPREZES ZARZĄDU 

Andrzej Wieczyński 

 


CZŁONKOWIE ZARZĄDU: Barbara Kisielewska, Bronisława Masłowska, Krzysztof Michalski, Marzena Słupczewska, Maria Miłoszewicz

Komisja Rewizyjna:  Barbara Mońko-Juraszek, Stanisław Nowakowski, Agnieszka Gołębiowska

Rada LGD: Waldemar Gołaś, Irena Lewandowska, Anna Pluskota, Joanna Zielińska, Andrzej Hercka, Elżbieta Seweryn, Krzysztof Konczewski, Przemysław Piotrowski, Iwona Malcan - Maj

Kierownik biura LGD: Anna Bartos biuro@podgrodzietorunskie.pl

p.o. Kierownika Biura LGD (od dnia 02.03.2020r.): Joanna Jatczak biuro@podgrodzietorunskie.pl

Obszary działania